BEIJING MAP DESIGN

These monograms which are design for Beijing. I design 16 monogram symbols for Beijing's 16 districts. The 16 districts are Dong Cheng, Xi Cheng, Hai Dian, Feng Tai, Chao Yang, Shi Jing Shan, Men Tou Gou, Fang Shan, Tong Zhou, Shun Yi, Chang Ping, Da Xing, Huai Rou, Ping Gu, Mi Yun and Yan Qing. Every place has different features. I love my hometown, I love Beijing. 

© 2018 by Xi Lu.